Semináře a tréninky-aktuality

Generace X a Y, umíte s nimi komunikovat?
Září 5, 2018

Generace X a Y, umíte s nimi komunikovat? Typologie klientů kosmetických salónů Generace X, Y a Z – typologie podle věku v kosmetické praxi Charakteristika chování, přístupu k sobě, péči o své tělo Trendy a novinky využívající nové technologie k ošetření pleti Praktické návody pro zvládání různých očekávání klientek Odbourávání bariér u jednotlivých generací Poradenství pro opakovanou návštěvu a prodej produktů Na co je nutno myslet, aby návštěva salónu přinesla spokojenost Termíny a místo konání: 14. 11. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin Prostějov, Školící centrum Moniky Koudelkové Cena semináře: 690 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Přihláška na seminář Načítání…  

Více informací
Námitky a problémové situace v kosmetickém salónu
Září 5, 2018

Námitky a problémové situace v kosmetickém salónu Kdy a proč vzniká problém, konflikt v kosmetickém salónu Průběh a fáze konfliktů, praktické techniky zvládnutí Jak převést problém v ukázku profesionality kosmetičky? Nácviky modelových situací a eliminace emocí Nejčastější námitky a jejich řešení v kosmetické praxi Jak chápat námitku, jak na ni reagovat? Pravé a nepravé námitky Seznam nejčastěji užívaných námitek v kosmetické praxi Jak otočit námitku do prodejní argumentace? Termíny a místo konání: 14. 11. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin Prostějov, Školící centrum Moniky Koudelkové Cena semináře: 690 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Přihláška na seminář Načítání…

Více informací
Jak být vidět na Facebooku a Instagramu?
Září 5, 2018

Jak být vidět na Facebooku a Instagramu? Význam sociálních sítí pro kosmetičku Vznik, rozvoj a význam sociálních sítí Co sledují ženy na sociálních sítích Klady a zápory prezentace kosmetiček na sociálních sítích Očekávání z využití FB a Instagramu u klientů a kosmetiček Zásady pro úspěch na sociálních sítích – 10 rad a doporučení Termíny a místo konání: 9. 11. 2018 od 13:00 do 16:00 hodin, Ostrava 28.11. 2018 od 13:00 do 16:00 hodin, Praha   Cena semináře: 690 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Přihláška na seminář Načítání…

Více informací
Úspěšný prodej v kosmetickém salónu
Září 5, 2018

Úspěšný prodej v kosmetickém salónu Ošetření, poradenství a prodej v kosmetickém salónu Standardy činností kosmetičky – od odbornosti k poradenství Jak být úspěšný v prodeji? Základní doporučení Psychologie prodeje a důvěra klientů Jak na to? Proč prodávat v kosmetickém salónu? Sebevědomí kosmetičky a tvorba sítě prodeje Nácviky prodeje pod vedením psychologa – od poradenství k opakovanému prodeji Jak realizovat úspěšné prodejní rozhovor Splnění přání klientů a vznik nového očekávání Modelování konkrétních rozhovorů s klienty Termíny a místo konání 11.10. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin 24.10. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin Prostějov, Školící centrum Moniky Koudelkové Cena semináře: 690 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Seminář probíhá přímo na míru konkrétnímu Salónu či skupině kosmetiček dle jejich potřeba a požadavků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu juha@psychologiepropraxi.cz nebo na telefonním čísle +420 602 744 677

Více informací
Expediční dovednosti farmaceuta v tržním prostředí
Duben 24, 2018

Termín a místo konání: 10. 12. 2018, Praha, 9:00 – 16:00 Co si ze semináře odnesete? Naučíte se poskytovat konzultace tak, aby měla vliv i na ekonomiku lékárny. Seznámíte se s možnostmi poskytování různých typů doporučení pro pacienty. Zvládnete další typy otázek směřující k poradenství. Naučíte se profesionální komunikaci v lékárně s vyvážeností odbornosti, potřeb pacienta  a zájmu lékárny.   Obsah semináře:  1. Expedice a dovednosti farmaceuta v tržním prostředí (verbální, neverbální a profesní dovednosti) Změna filozofie přístupu ke službám a prodeji v pomáhajících profesích Soulad mezi odborností, etickou stránkou práce a ekonomikou v lékárně Psychologie rozhovoru s pacienty (od dispenzačního minima až po poradenství v lékárně)  2. Rozhovor s pacientem (verbální složka komunikace) Tok informací mezi pacientem a farmaceutem Základem verbální komunikace je struktura (využití „komunikačního trychtýře“) Verbální komunikace s pacientem, odmítajícím poradenství Umění verbálně zaujmout pacienta pro poradenskou činnost v lékárně  3. Nácviky jednotlivých forem dotazování se pacienta na diagnózu, příznaky a příčiny nemoci Základní formulace otázek bez motivace k poradenství (uzavřené otázky, alternativní otázky) Formulace otevřených otázek, které poskytnou pacientům i další informace (dispenzační optimum) Další druhy otázek pomáhající rozvíjet vztah mezi pacientem a farmaceutem (nebo eliminovat problémové typy pacientů)  4. Reference a doporučení jako forma ujištění pacienta Význam referencí a doporučení ze strany farmaceuta Emocionální forma sdělení, doporučení a její verbální vyjádření podle přesvědčivosti Doporučení v součinnosti s lékařem Doporučení farmaceuta jako odborníka Doporučení ze strany samotných pacientů Reference neodborná a přesvědčující pacienty  5. Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta – persvaze a speciální techniky verbální komunikace Pojetí „pomáhající profese“ farmaceuta a jeho verbální vybavenost Persvaze jako speciální komunikační dovednost farmaceuta Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta  6. Implementace získaných zkušeností do praxe Implementace získaných informací, zkušeností a dovedností do praxe. Tvorba akčního plánu, zavedení „Expedičních dovedností“ do praxe v jednotlivých lékárnách. Cena semináře: 2. 900 Kč Jak se mohu na seminář přihlásit? Pro přihlášení na seminář vyplňte přihlašovací formulář (úplně…

Více informací
Jak prodávat v kosmetickém salónu a Cross-selling
Duben 23, 2018

Co se na semináři dozvíte: 1. Od ošetření k poradenství Standardy domluvy první návštěvy Standard úvodního seznámení se službami kosmetického salónu Proces standardního ošetření Standard při poradenství a doporučení, závěr návštěvy 2. Od poradenství k prodeji Jakou cenu jsou ochotni klienti zaplatit za služby? Způsoby a organizace prodeje Sebevědomí kosmetičky při prodeji Odhad a typologie klientů kosmetických salónů 3. Prodej a Cross-selling v praxi kosmetičky Typy poradenství podle očekávání klientů Co je to Cross-selling? Marketingové pojetí Cross-sellingu Odborný Cross-selling v kosmetickém salónu Nácvik komunikace s klientem Komunikace podle typu zákazníka 4. Použití získaných dovedností v praxi Cena semináře: 1 400 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Seminář probíhá přímo na míru konkrétnímu Salónu či skupině kosmetiček dle jejich potřeba a požadavků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu juha@psychologiepropraxi.cz nebo na telefonním čísle +420 602 744 677

Více informací