Semináře a tréninky-aktuality

Úspěšný prodej v kosmetickém salónu
5 července, 2019

Úspěšný prodej v kosmetickém salónu Ošetření, poradenství a prodej v kosmetickém salónu Standardy činností kosmetičky – od odbornosti k poradenství Jak být úspěšný v prodeji? Základní doporučení Psychologie prodeje a důvěra klientů Jak na to? Proč prodávat v kosmetickém salónu? Sebevědomí kosmetičky a tvorba sítě prodeje Nácviky prodeje pod vedením psychologa – od poradenství k opakovanému prodeji Jak realizovat úspěšné prodejní rozhovor Splnění přání klientů a vznik nového očekávání Modelování konkrétních rozhovorů s klienty Termíny a místo konání Termín připravujeme  na září 2020 Prostějov, Školící centrum Moniky Koudelkové Cena semináře: 1.800,- Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Seminář probíhá přímo na míru konkrétnímu Salónu či skupině kosmetiček dle jejich potřeba a požadavků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@psychologiepropraxi.cz nebo na telefonním čísle +420 602 784 252

Více informací
Psychologické aspekty expedice
11 prosince, 2018

Termín a místo konání semináře: 13. 1. 2019, 9:00 – 17:00 Přerov, lékárna U Hygie, Komenského 13 Co si ze semináře odnesete? Naučíte se zvládat problémové typy pacientů při expedici. Budete umět zvolit komunikační strategii podle typu konfliktního pacienta. Naučíte se emočně zvládat vypjaté situace v lékárně. Seznámíte se s principy empatické asertivity v pomáhající profesi farmaceuta. Obsah semináře: Psychologické aspekty práce v lékárně – pomáhající profese, služba nebo obchod? Typologie pacientů podle diagnóz a podle druhu osobnosti (chroničtí, hypochondři, cholerik, sangvinik) Problémové typy pacientů a strategie jejich zvládnutí (18 druhů – stěžovatelé, agresívní pacienti, narušující diskrétní zónu, sociopatické osobnosti, hystrióni, úzkostní pacienti). Rozbory DVD scének z lékáren a následná diskuse nad zvládací strategií. Doporučení psychologa pro zvládání obtížných situací v lékárně a námitek. Cena semináře: pro všechny účastníky je cena  2.900 Kč s DPH Seminář je ohodnocen: čekáme na přidělení bodů ČLnK Jak se mohu na seminář přihlásit? Pro přihlášení na seminář vyplňte kontaktní formulář (dole) nebo zašlete email na adresu info@psychologiepropraxi.cz. Do 3 pracovních dnů potvrdíme volnou kapacitu a přijetí vaši přihlášky na seminář. Úhrada semináře: Kurzovné za seminář se hradí převodem na číslo účtu 115-1664010257/0100 (Komerční banka, a.s. Příbor). Do popisu platby uveďte, prosím, jméno účastníka, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem vám bude předán na semináři. Pro dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 602 784 252, +420 596 112 296  nebo e-mailem na info@psychlogiepropraxi.cz.

Více informací
Expediční dovednosti farmaceuta v tržním prostředí
24 dubna, 2018

Termín a místo konání: připravujeme Co si ze semináře odnesete? Naučíte se poskytovat konzultace tak, aby měla vliv i na ekonomiku lékárny. Seznámíte se s možnostmi poskytování různých typů doporučení pro pacienty. Zvládnete další typy otázek směřující k poradenství. Naučíte se profesionální komunikaci v lékárně s vyvážeností odbornosti, potřeb pacienta  a zájmu lékárny.   Obsah semináře:  1. Expedice a dovednosti farmaceuta v tržním prostředí (verbální, neverbální a profesní dovednosti) Změna filozofie přístupu ke službám a prodeji v pomáhajících profesích Soulad mezi odborností, etickou stránkou práce a ekonomikou v lékárně Psychologie rozhovoru s pacienty (od dispenzačního minima až po poradenství v lékárně)  2. Rozhovor s pacientem (verbální složka komunikace) Tok informací mezi pacientem a farmaceutem Základem verbální komunikace je struktura (využití „komunikačního trychtýře“) Verbální komunikace s pacientem, odmítajícím poradenství Umění verbálně zaujmout pacienta pro poradenskou činnost v lékárně  3. Nácviky jednotlivých forem dotazování se pacienta na diagnózu, příznaky a příčiny nemoci Základní formulace otázek bez motivace k poradenství (uzavřené otázky, alternativní otázky) Formulace otevřených otázek, které poskytnou pacientům i další informace (dispenzační optimum) Další druhy otázek pomáhající rozvíjet vztah mezi pacientem a farmaceutem (nebo eliminovat problémové typy pacientů)  4. Reference a doporučení jako forma ujištění pacienta Význam referencí a doporučení ze strany farmaceuta Emocionální forma sdělení, doporučení a její verbální vyjádření podle přesvědčivosti Doporučení v součinnosti s lékařem Doporučení farmaceuta jako odborníka Doporučení ze strany samotných pacientů Reference neodborná a přesvědčující pacienty  5. Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta – persvaze a speciální techniky verbální komunikace Pojetí „pomáhající profese“ farmaceuta a jeho verbální vybavenost Persvaze jako speciální komunikační dovednost farmaceuta Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta  6. Implementace získaných zkušeností do praxe Implementace získaných informací, zkušeností a dovedností do praxe. Tvorba akčního plánu, zavedení „Expedičních dovedností“ do praxe v jednotlivých lékárnách. Cena semináře: 2. 900 Kč Jak se mohu na seminář přihlásit? Pro přihlášení na seminář vyplňte přihlašovací formulář (úplně dole). Do 3 pracovních dnů potvrdíme…

Více informací
Jak prodávat v kosmetickém salónu a Cross-selling
23 dubna, 2018

Co se na semináři dozvíte: 1. Od ošetření k poradenství Standardy domluvy první návštěvy Standard úvodního seznámení se službami kosmetického salónu Proces standardního ošetření Standard při poradenství a doporučení, závěr návštěvy 2. Od poradenství k prodeji Jakou cenu jsou ochotni klienti zaplatit za služby? Způsoby a organizace prodeje Sebevědomí kosmetičky při prodeji Odhad a typologie klientů kosmetických salónů 3. Prodej a Cross-selling v praxi kosmetičky Typy poradenství podle očekávání klientů Co je to Cross-selling? Marketingové pojetí Cross-sellingu Odborný Cross-selling v kosmetickém salónu Nácvik komunikace s klientem Komunikace podle typu zákazníka 4. Použití získaných dovedností v praxi Termín: 17. 4. 2020  Prostějov Cena semináře: 1 800 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Seminář probíhá přímo na míru konkrétnímu Salónu či skupině kosmetiček dle jejich potřeba a požadavků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@psychologiepropraxi.cz nebo na telefonním čísle +420 602 784 252

Více informací