Semináře a tréninky-aktuality

Psychologické aspekty expedice
18 října, 2020

Termín a místo konání semináře: připravujeme na podzim 2020 Praha, Brno, Ostrava Co si ze semináře odnesete? Naučíte se zvládat problémové typy pacientů při expedici. Budete umět zvolit komunikační strategii podle typu konfliktního pacienta. Naučíte se emočně zvládat vypjaté situace v lékárně. Seznámíte se s principy empatické asertivity v pomáhající profesi farmaceuta. Obsah semináře: Psychologické aspekty práce v lékárně – pomáhající profese, služba nebo obchod? Typologie pacientů podle diagnóz a podle druhu osobnosti (chroničtí, hypochondři, cholerik, sangvinik) Problémové typy pacientů a strategie jejich zvládnutí (18 druhů – stěžovatelé, agresívní pacienti, narušující diskrétní zónu, sociopatické osobnosti, hystrióni, úzkostní pacienti). Rozbory DVD scének z lékáren a následná diskuse nad zvládací strategií. Doporučení psychologa pro zvládání obtížných situací v lékárně a námitek. Cena semináře: pro všechny účastníky je cena  2.900 Kč s DPH Seminář je ohodnocen: ano, body ČLnK budou přiděleny Jak se mohu na seminář přihlásit? Pro přihlášení na seminář vyplňte kontaktní formulář (dole) nebo zašlete email na adresu info@psychologiepropraxi.cz. Do 3 pracovních dnů potvrdíme volnou kapacitu a přijetí vaši přihlášky na seminář. Úhrada semináře: Kurzovné za seminář se hradí převodem na číslo účtu 115-1664010257/0100 (Komerční banka, a.s. Příbor). Do popisu platby uveďte, prosím, jméno účastníka, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem vám bude předán na semináři. Pro dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 602 784 252, +420 596 112 296  nebo e-mailem na info@psychlogiepropraxi.cz.

Více informací
Expediční dovednosti farmaceuta v tržním prostředí
24 dubna, 2018

Termín a místo konání: připravujeme až v roce 2021 Co si ze semináře odnesete? Naučíte se poskytovat konzultace tak, aby měla vliv i na ekonomiku lékárny. Seznámíte se s možnostmi poskytování různých typů doporučení pro pacienty. Zvládnete další typy otázek směřující k poradenství. Naučíte se profesionální komunikaci v lékárně s vyvážeností odbornosti, potřeb pacienta  a zájmu lékárny.   Obsah semináře:  1. Expedice a dovednosti farmaceuta v tržním prostředí (verbální, neverbální a profesní dovednosti) Změna filozofie přístupu ke službám a prodeji v pomáhajících profesích Soulad mezi odborností, etickou stránkou práce a ekonomikou v lékárně Psychologie rozhovoru s pacienty (od dispenzačního minima až po poradenství v lékárně)  2. Rozhovor s pacientem (verbální složka komunikace) Tok informací mezi pacientem a farmaceutem Základem verbální komunikace je struktura (využití „komunikačního trychtýře“) Verbální komunikace s pacientem, odmítajícím poradenství Umění verbálně zaujmout pacienta pro poradenskou činnost v lékárně  3. Nácviky jednotlivých forem dotazování se pacienta na diagnózu, příznaky a příčiny nemoci Základní formulace otázek bez motivace k poradenství (uzavřené otázky, alternativní otázky) Formulace otevřených otázek, které poskytnou pacientům i další informace (dispenzační optimum) Další druhy otázek pomáhající rozvíjet vztah mezi pacientem a farmaceutem (nebo eliminovat problémové typy pacientů)  4. Reference a doporučení jako forma ujištění pacienta Význam referencí a doporučení ze strany farmaceuta Emocionální forma sdělení, doporučení a její verbální vyjádření podle přesvědčivosti Doporučení v součinnosti s lékařem Doporučení farmaceuta jako odborníka Doporučení ze strany samotných pacientů Reference neodborná a přesvědčující pacienty  5. Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta – persvaze a speciální techniky verbální komunikace Pojetí „pomáhající profese“ farmaceuta a jeho verbální vybavenost Persvaze jako speciální komunikační dovednost farmaceuta Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta  6. Implementace získaných zkušeností do praxe Implementace získaných informací, zkušeností a dovedností do praxe. Tvorba akčního plánu, zavedení „Expedičních dovedností“ do praxe v jednotlivých lékárnách. Cena semináře: 2. 900 Kč Jak se mohu na seminář přihlásit? Pro přihlášení na seminář vyplňte přihlašovací formulář (úplně dole). Do…

Více informací