SK-Profesionálna komunikácia pri dispenzácií liekov a doplnkov stravy

Napsáno dne: 4.01, 2016

Seminár je koncipovaný ako zážitkový a výrazne interaktívny. V rámci aktivít sa budú nacvičovať komunikačné schémy ku konkrétnym typom pacientov a s konkrétnou diagnózou. Okrem psychologickej stránky profesionality budeme dbať na dodržanie štandardov expedície aj z pohľadu farmaceutického.

Obsah seminára:

  • Profesionalita expedície z pohľadu farmaceuta, pacienta a psychológa.
  • Štruktúra komunikácie s pacientom
  • Dispenzačné minimum a úžitok pre pacienta
  • Nácvikové situácie v jednotlivých diagnózach
  • Motivačný záver expedície, lojalita a dôvera pacientov
  • Implementácia získaných zručností do praxe