SK- Krízová komunikácia a typológia pacientov

Napsáno dne: 4.01, 2016

Druhý seminář je zaměřen na zvládání problémových situací v lékárně, formou DVD ukázek modelujeme ty stěžejní situace, do kterých se dnes expedient může dostat. Od narušování diskrétní zóny, přes notorické stěžovatele, hypochondrické reakce pacientů, až po telefonující pacienty nebo dokonce verbálně agresívní. Smyslem využit DVD ukázek je přiblížení atmosféry, která vznikne v lékárně a následné hledání optimální komunikační strategie. Celkem si takto probereme 9 nejčastějších situací a následnou diskusí řešíme i další problémové typy. Druhá část semináře je zaměřena na tvorbu komunikační strategie podle typu pacienta. Od osobnostní typologie (sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik), až po situační typologie podle E. Berneho – tzv. „Transakční analýza“. V závěru probereme optimální řešení nejčastějších námitek, s kterými se setkáváte v lékárně a rychlost odpovědi nebo její správnost není vždy okamžitá. Těšíme se na setkání.

Obsah seminára:

  • Psychologické aspekty  práce v lékárně – pomáhající profese, obchod nebo služba?
  • Problémové typy pacientů a strategie jejich zvládání
  • Nácviky profesionální komunikace s pacientem
  • Doporučení psychologa pro zvládání krizových situací v lékárně