Nezařazené

Syndrom vyhoření u kosmetiček
21 ledna, 2020

Co je stres, zátěž a syndrom vyhoření? Popis aktuálního stavu zátěže, střesu a syndromu vyhoření u každého účastníka Popis projevů těchto stavů na úrovni psychosomatiky (nemoci, sociální aspekty, psychika) Definování strategií pro eliminaci, prevenci a residenci   Techniky pro zvládání stresu a jejich nácvik Psychohygiena všedního dne Význam a nácviky relaxací v podmínkách salónu Hodnotová orientace a životní cesta kosmetičky Nácviky relaxačních technik Možnosti eliminace a prevence „Syndromu vyhoření“ Balancování mezi výdejem a příjmem energie Slaďování profesního a osobního života Termín: 5. 6. 2020 Místo:  Prostějov Cena: 1 800.- Kč.

Více informací
Psychologické aspekty expedice
11 prosince, 2018

Termín a místo konání semináře: připravujeme na podzim 2020 Praha, Brno, Ostrava Co si ze semináře odnesete? Naučíte se zvládat problémové typy pacientů při expedici. Budete umět zvolit komunikační strategii podle typu konfliktního pacienta. Naučíte se emočně zvládat vypjaté situace v lékárně. Seznámíte se s principy empatické asertivity v pomáhající profesi farmaceuta. Obsah semináře: Psychologické aspekty práce v lékárně – pomáhající profese, služba nebo obchod? Typologie pacientů podle diagnóz a podle druhu osobnosti (chroničtí, hypochondři, cholerik, sangvinik) Problémové typy pacientů a strategie jejich zvládnutí (18 druhů – stěžovatelé, agresívní pacienti, narušující diskrétní zónu, sociopatické osobnosti, hystrióni, úzkostní pacienti). Rozbory DVD scének z lékáren a následná diskuse nad zvládací strategií. Doporučení psychologa pro zvládání obtížných situací v lékárně a námitek. Cena semináře: pro všechny účastníky je cena  2.900 Kč s DPH Seminář je ohodnocen: ano, body ČLnK budou přiděleny Jak se mohu na seminář přihlásit? Pro přihlášení na seminář vyplňte kontaktní formulář (dole) nebo zašlete email na adresu info@psychologiepropraxi.cz. Do 3 pracovních dnů potvrdíme volnou kapacitu a přijetí vaši přihlášky na seminář. Úhrada semináře: Kurzovné za seminář se hradí převodem na číslo účtu 115-1664010257/0100 (Komerční banka, a.s. Příbor). Do popisu platby uveďte, prosím, jméno účastníka, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem vám bude předán na semináři. Pro dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 602 784 252, +420 596 112 296  nebo e-mailem na info@psychlogiepropraxi.cz.

Více informací
Jak pomáhají sociální sítě v lékárně?
1 října, 2018

Zaměření semináře a cíle: Seznámení s Facebookem a Instagramem Poznáte jednotlivé funkce sociálních sítí Proč je důležité být na sociálních sítích? Zjistíte jaká sociální síť je pro Vás vhodná a proč? Konkrétní rady a doporučení pro úspěch na sociálních sítích Obsah semináře: Co jsou sociální sítě a proč jsou důležité? Jak se jednotlivé sociální sítě liší. Které sociální sítě jsou vhodné pro lékárnu a proč? Jaké jsou přínosy sociálních sítí pro lékárnu? Jak začít se sociálními sítě ve své lékárně? Cena půldenního semináře je 1500 Kč Seminář probíhá přímo na míru konkrétní lékárně dle jejich potřeba požadavků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@psychologiepropraxi.cz nebo na telefonním čísle +420 602 784 252

Více informací
Konzultační prodej a Cross-selling
26 srpna, 2017

Obsah semináře: 1. Kdy a jak navrhovat další doporučení na služby a produkty? 2. Typy klientů kosmetických salónů a způsob poskytování konzultací 3. Typy otázek pro ještě větší zaujetí klienta pro produkty a služby 4. Práce s doporučením (odbornost, pozitivní klienti, konference, web odkazy apod.) 5. Praktické návody kdy a jak přejít z ošetření na konzutlační činnost, doporučení a Cross-selling 6. Cross-selling jako dovednost, typy, metody a modelování konkrétních situací ze salonu 7. Závěrečná doporučení pro aplikaci v praxi kosmetického salónu

Více informací
SK- Krízová komunikácia a typológia pacientov
4 ledna, 2016

Druhý seminář je zaměřen na zvládání problémových situací v lékárně, formou DVD ukázek modelujeme ty stěžejní situace, do kterých se dnes expedient může dostat. Od narušování diskrétní zóny, přes notorické stěžovatele, hypochondrické reakce pacientů, až po telefonující pacienty nebo dokonce verbálně agresívní. Smyslem využit DVD ukázek je přiblížení atmosféry, která vznikne v lékárně a následné hledání optimální komunikační strategie. Celkem si takto probereme 9 nejčastějších situací a následnou diskusí řešíme i další problémové typy. Druhá část semináře je zaměřena na tvorbu komunikační strategie podle typu pacienta. Od osobnostní typologie (sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik), až po situační typologie podle E. Berneho – tzv. „Transakční analýza“. V závěru probereme optimální řešení nejčastějších námitek, s kterými se setkáváte v lékárně a rychlost odpovědi nebo její správnost není vždy okamžitá. Těšíme se na setkání. Obsah seminára: Psychologické aspekty  práce v lékárně – pomáhající profese, obchod nebo služba? Problémové typy pacientů a strategie jejich zvládání Nácviky profesionální komunikace s pacientem Doporučení psychologa pro zvládání krizových situací v lékárně

Více informací
SK-Profesionálna komunikácia pri dispenzácií liekov a doplnkov stravy
4 ledna, 2016

Seminár je koncipovaný ako zážitkový a výrazne interaktívny. V rámci aktivít sa budú nacvičovať komunikačné schémy ku konkrétnym typom pacientov a s konkrétnou diagnózou. Okrem psychologickej stránky profesionality budeme dbať na dodržanie štandardov expedície aj z pohľadu farmaceutického. Obsah seminára: Profesionalita expedície z pohľadu farmaceuta, pacienta a psychológa. Štruktúra komunikácie s pacientom Dispenzačné minimum a úžitok pre pacienta Nácvikové situácie v jednotlivých diagnózach Motivačný záver expedície, lojalita a dôvera pacientov Implementácia získaných zručností do praxe

Více informací