Typologie klientů v kosmetické praxi

Napsáno dne: 22.04, 2018

Co se na semináři dozvíte:

1. Jak komunikovat s klienty podle typologie osobnosti?

 • Význam a smysl typologie osobnosti v kosmetické praxi
 • Typologie podle temperamentu osobnosti (cholerik, sangvinik a další)
 • Praktická typologie osobnosti podle situačního chování (Transakční analýza)
 • Komunikační strategie podle určitého typu osobnosti

2. Standardní a problémové situace v komunikaci s klienty

 • Standardní postupy při ošetření (odborné a komunikační)
 • Vznik problémové situace z pohledu psychologa (vědomé a nevědomé podněty)
 • Průběh a eliminace nejčastějších problémových situací v salónu
 • Praktické ukázky a návody pro optimální řešení

3. Námitky a jejich řešení v kosmetické praxi

 • Co je námitka a jak na ni reagovat?
 • Pravé a nepravé námitky
 • Způsoby a metody řešení námitek s klienty
 • Seznam nejčastěji užívaných námitek v kosmetické praxi
 • Jak otočit námitku do prodejní argumentace?

Termíny a místa konání:

 • 22. 8. 2018, 9:00 – 15:00 hodin (termín v rámci Letní akademie – 2 v 1)

Prostějov, Školící centrum Moniky Koudelkové

Cena semináře:

1 900 Kč

950 Kč (cena pro seminář v rámci Letní akademie – 2 v 1)

Platba za seminář:

 • převodem na účet před konáním semináře
 • propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky

Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři.

Přihláška na seminář: