Kosmetičky-aktuality

Syndrom vyhoření u kosmetiček
18 října, 2020

Co je stres, zátěž a syndrom vyhoření? Popis aktuálního stavu zátěže, střesu a syndromu vyhoření u každého účastníka Popis projevů těchto stavů na úrovni psychosomatiky (nemoci, sociální aspekty, psychika) Definování strategií pro eliminaci, prevenci a residenci   Techniky pro zvládání stresu a jejich nácvik Psychohygiena všedního dne Význam a nácviky relaxací v podmínkách salónu Hodnotová orientace a životní cesta kosmetičky Nácviky relaxačních technik Možnosti eliminace a prevence „Syndromu vyhoření“ Balancování mezi výdejem a příjmem energie Slaďování profesního a osobního života Termín: 6. 11. 2020 Místo:  Prostějov Cena: 1 800.- Kč.

Více informací