Expediční dovednosti farmaceuta v tržním prostředí

Napsáno dne: 24.04, 2018

Termín a místo konání:

připravujeme až v roce 2021

Co si ze semináře odnesete?

 • Naučíte se poskytovat konzultace tak, aby měla vliv i na ekonomiku lékárny.
 • Seznámíte se s možnostmi poskytování různých typů doporučení pro pacienty.
 • Zvládnete další typy otázek směřující k poradenství.
 • Naučíte se profesionální komunikaci v lékárně s vyvážeností odbornosti, potřeb pacienta  a zájmu lékárny.

 

Obsah semináře:

 1. Expedice a dovednosti farmaceuta v tržním prostředí (verbální, neverbální a profesní dovednosti)

 • Změna filozofie přístupu ke službám a prodeji v pomáhajících profesích
 • Soulad mezi odborností, etickou stránkou práce a ekonomikou v lékárně
 • Psychologie rozhovoru s pacienty (od dispenzačního minima až po poradenství v lékárně)

 2. Rozhovor s pacientem (verbální složka komunikace)

 • Tok informací mezi pacientem a farmaceutem
 • Základem verbální komunikace je struktura (využití „komunikačního trychtýře“)
 • Verbální komunikace s pacientem, odmítajícím poradenství
 • Umění verbálně zaujmout pacienta pro poradenskou činnost v lékárně

 3. Nácviky jednotlivých forem dotazování se pacienta na diagnózu, příznaky a příčiny nemoci

 • Základní formulace otázek bez motivace k poradenství (uzavřené otázky, alternativní otázky)
 • Formulace otevřených otázek, které poskytnou pacientům i další informace (dispenzační optimum)
 • Další druhy otázek pomáhající rozvíjet vztah mezi pacientem a farmaceutem (nebo eliminovat problémové typy pacientů)

 4. Reference a doporučení jako forma ujištění pacienta

 • Význam referencí a doporučení ze strany farmaceuta
 • Emocionální forma sdělení, doporučení a její verbální vyjádření podle přesvědčivosti
 • Doporučení v součinnosti s lékařem
 • Doporučení farmaceuta jako odborníka
 • Doporučení ze strany samotných pacientů
 • Reference neodborná a přesvědčující pacienty

 5. Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta – persvaze a speciální techniky verbální komunikace

 • Pojetí „pomáhající profese“ farmaceuta a jeho verbální vybavenost
 • Persvaze jako speciální komunikační dovednost farmaceuta
 • Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta

 6. Implementace získaných zkušeností do praxe

 • Implementace získaných informací, zkušeností a dovedností do praxe.
 • Tvorba akčního plánu, zavedení „Expedičních dovedností“ do praxe v jednotlivých lékárnách.

Cena semináře:

2. 900 Kč

Jak se mohu na seminář přihlásit?

Pro přihlášení na seminář vyplňte přihlašovací formulář (úplně dole). Do 3 pracovních dnů potvrdíme volnou kapacitu a přijetí vaši přihlášky na seminář.

Úhrada semináře:

 • převodem na účet před konáním semináře
 • propozice k platbě zašleme po přihlášení na seminář

Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři.

Potřebujete vědět něco dalšího, máte otázky?

Volejte, prosím, +420 602 784 252 nebo pište na email info@psychlogiepropraxi.cz