Aktuality

Expediční dovednosti farmaceuta v tržním prostředí
Duben 24, 2018

Termín a místo konání: připravujeme Co si ze semináře odnesete? Naučíte se poskytovat konzultace tak, aby měla vliv i na ekonomiku lékárny. Seznámíte se s možnostmi poskytování různých typů doporučení pro pacienty. Zvládnete další typy otázek směřující k poradenství. Naučíte se profesionální komunikaci v lékárně s vyvážeností odbornosti, potřeb pacienta  a zájmu lékárny.   Obsah semináře:  1. Expedice a dovednosti farmaceuta v tržním prostředí (verbální, neverbální a profesní dovednosti) Změna filozofie přístupu ke službám a prodeji v pomáhajících profesích Soulad mezi odborností, etickou stránkou práce a ekonomikou v lékárně Psychologie rozhovoru s pacienty (od dispenzačního minima až po poradenství v lékárně)  2. Rozhovor s pacientem (verbální složka komunikace) Tok informací mezi pacientem a farmaceutem Základem verbální komunikace je struktura (využití „komunikačního trychtýře“) Verbální komunikace s pacientem, odmítajícím poradenství Umění verbálně zaujmout pacienta pro poradenskou činnost v lékárně  3. Nácviky jednotlivých forem dotazování se pacienta na diagnózu, příznaky a příčiny nemoci Základní formulace otázek bez motivace k poradenství (uzavřené otázky, alternativní otázky) Formulace otevřených otázek, které poskytnou pacientům i další informace (dispenzační optimum) Další druhy otázek pomáhající rozvíjet vztah mezi pacientem a farmaceutem (nebo eliminovat problémové typy pacientů)  4. Reference a doporučení jako forma ujištění pacienta Význam referencí a doporučení ze strany farmaceuta Emocionální forma sdělení, doporučení a její verbální vyjádření podle přesvědčivosti Doporučení v součinnosti s lékařem Doporučení farmaceuta jako odborníka Doporučení ze strany samotných pacientů Reference neodborná a přesvědčující pacienty  5. Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta – persvaze a speciální techniky verbální komunikace Pojetí „pomáhající profese“ farmaceuta a jeho verbální vybavenost Persvaze jako speciální komunikační dovednost farmaceuta Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta  6. Implementace získaných zkušeností do praxe Implementace získaných informací, zkušeností a dovedností do praxe. Tvorba akčního plánu, zavedení „Expedičních dovedností“ do praxe v jednotlivých lékárnách. Cena semináře: 2. 900 Kč Jak se mohu na seminář přihlásit? Pro přihlášení na seminář vyplňte přihlašovací formulář (úplně dole). Do 3 pracovních dnů potvrdíme…

Více informací
Efektivní komunikace při dispenzaci léčiv a doplňků stravy
Duben 24, 2018

Termín a místo konání: připravujeme Co si ze semináře odnesete: Komplexní představu o tom, jaké prvky má naplňovat kvalitní  odborná expedice. Jak využívat komunikační dovednosti v lékárně efektivně. Znalost etických zásad expedice. Aplikace dispenzačního minima a maxima v lékárenské praxi Obsah semináře: Principy efektivní komunikace s pacienty (odborné a právní aspekty) – psychologie prvního dojmu, struktura a ukončení rozhovoru, komunikační trychtýř Nácviky expedice v diagnózách Aktivní poradenství u stanovených diagnóz Komplexní přístup k pacientům a projevy jejich spokojenosti, formulace užitku pro pacienta Motivace a důvěra pacientů v poradenství – jak se tvoří, ovlivňuje a ztrácí důvěra pacienta Cena semináře: 2.900 Kč Jak se mohu na seminář přihlásit: Pro přihlášení na seminář vyplňte přihlašovací formulář (úplně dole). Do 3 pracovních dnů potvrdíme volnou kapacitu a přijetí vaši přihlášky na seminář. Úhrada semináře: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Potřebujete vědět něco dalšího o semináři, máte otázky? tel. +420 602 784 252 email info@psychlogiepropraxi.cz

Více informací
Jak prodávat v kosmetickém salónu a Cross-selling
Duben 23, 2018

Co se na semináři dozvíte: 1. Od ošetření k poradenství Standardy domluvy první návštěvy Standard úvodního seznámení se službami kosmetického salónu Proces standardního ošetření Standard při poradenství a doporučení, závěr návštěvy 2. Od poradenství k prodeji Jakou cenu jsou ochotni klienti zaplatit za služby? Způsoby a organizace prodeje Sebevědomí kosmetičky při prodeji Odhad a typologie klientů kosmetických salónů 3. Prodej a Cross-selling v praxi kosmetičky Typy poradenství podle očekávání klientů Co je to Cross-selling? Marketingové pojetí Cross-sellingu Odborný Cross-selling v kosmetickém salónu Nácvik komunikace s klientem Komunikace podle typu zákazníka 4. Použití získaných dovedností v praxi Cena semináře: 1 400 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Seminář probíhá přímo na míru konkrétnímu Salónu či skupině kosmetiček dle jejich potřeba a požadavků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@psychologiepropraxi.cz nebo na telefonním čísle +420 602 784 252

Více informací
Typologie klientů v kosmetické praxi
Duben 22, 2018

Co se na semináři dozvíte: 1. Jak komunikovat s klienty podle typologie osobnosti? Význam a smysl typologie osobnosti v kosmetické praxi Typologie podle temperamentu osobnosti (cholerik, sangvinik a další) Praktická typologie osobnosti podle situačního chování (Transakční analýza) Komunikační strategie podle určitého typu osobnosti 2. Standardní a problémové situace v komunikaci s klienty Standardní postupy při ošetření (odborné a komunikační) Vznik problémové situace z pohledu psychologa (vědomé a nevědomé podněty) Průběh a eliminace nejčastějších problémových situací v salónu Praktické ukázky a návody pro optimální řešení 3. Námitky a jejich řešení v kosmetické praxi Co je námitka a jak na ni reagovat? Pravé a nepravé námitky Způsoby a metody řešení námitek s klienty Seznam nejčastěji užívaných námitek v kosmetické praxi Jak otočit námitku do prodejní argumentace? Termíny a místa konání: připravujeme, Prostějov Cena semináře: 1 400 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Seminář probíhá přímo na míru konkrétnímu Salónu či skupině kosmetiček dle jejich potřeba a požadavků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@psychologiepropraxi.cz nebo na telefonním čísle +420 602 784 252

Více informací