Aktuality

Jak pomáhají sociální sítě v lékárně?
Říjen 1, 2018

Zaměření semináře a cíle: Seznámení s Facebookem a Instagramem Poznáte jednotlivé funkce sociálních sítí Proč je důležité být na sociálních sítích? Zjistíte jaká sociální síť je pro Vás vhodná a proč? Konkrétní rady a doporučení pro úspěch na sociálních sítích Obsah semináře: Co jsou sociální sítě a proč jsou důležité? Jak se jednotlivé sociální sítě liší. Které sociální sítě jsou vhodné pro lékárnu a proč? Jaké jsou přínosy sociálních sítí pro lékárnu? Jak začít se sociálními sítě ve své lékárně? Cena půldenního semináře je 1500 Kč Seminář probíhá přímo na míru konkrétní lékárně dle jejich potřeba požadavků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu juha@psychologiepropraxi.cz nebo na telefonním čísle +420 602 744 677

Více informací
Generace X a Y, umíte s nimi komunikovat?
Září 5, 2018

Generace X a Y, umíte s nimi komunikovat? Typologie klientů kosmetických salónů Generace X, Y a Z – typologie podle věku v kosmetické praxi Charakteristika chování, přístupu k sobě, péči o své tělo Trendy a novinky využívající nové technologie k ošetření pleti Praktické návody pro zvládání různých očekávání klientek Odbourávání bariér u jednotlivých generací Poradenství pro opakovanou návštěvu a prodej produktů Na co je nutno myslet, aby návštěva salónu přinesla spokojenost Termíny a místo konání: 14. 11. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin Prostějov, Školící centrum Moniky Koudelkové Cena semináře: 690 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Přihláška na seminář Načítání…  

Více informací
Námitky a problémové situace v kosmetickém salónu
Září 5, 2018

Námitky a problémové situace v kosmetickém salónu Kdy a proč vzniká problém, konflikt v kosmetickém salónu Průběh a fáze konfliktů, praktické techniky zvládnutí Jak převést problém v ukázku profesionality kosmetičky? Nácviky modelových situací a eliminace emocí Nejčastější námitky a jejich řešení v kosmetické praxi Jak chápat námitku, jak na ni reagovat? Pravé a nepravé námitky Seznam nejčastěji užívaných námitek v kosmetické praxi Jak otočit námitku do prodejní argumentace? Termíny a místo konání: 14. 11. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin Prostějov, Školící centrum Moniky Koudelkové Cena semináře: 690 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Přihláška na seminář Načítání…

Více informací
Jak být vidět na Facebooku a Instagramu?
Září 5, 2018

Jak být vidět na Facebooku a Instagramu? Význam sociálních sítí pro kosmetičku Vznik, rozvoj a význam sociálních sítí Co sledují ženy na sociálních sítích Klady a zápory prezentace kosmetiček na sociálních sítích Očekávání z využití FB a Instagramu u klientů a kosmetiček Zásady pro úspěch na sociálních sítích – 10 rad a doporučení Termíny a místo konání: 9. 11. 2018 od 13:00 do 16:00 hodin, Ostrava 28.11. 2018 od 13:00 do 16:00 hodin, Praha   Cena semináře: 690 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Přihláška na seminář Načítání…

Více informací
Úspěšný prodej v kosmetickém salónu
Září 5, 2018

Úspěšný prodej v kosmetickém salónu Ošetření, poradenství a prodej v kosmetickém salónu Standardy činností kosmetičky – od odbornosti k poradenství Jak být úspěšný v prodeji? Základní doporučení Psychologie prodeje a důvěra klientů Jak na to? Proč prodávat v kosmetickém salónu? Sebevědomí kosmetičky a tvorba sítě prodeje Nácviky prodeje pod vedením psychologa – od poradenství k opakovanému prodeji Jak realizovat úspěšné prodejní rozhovor Splnění přání klientů a vznik nového očekávání Modelování konkrétních rozhovorů s klienty Termíny a místo konání 11.10. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin 24.10. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin Prostějov, Školící centrum Moniky Koudelkové Cena semináře: 690 Kč Platba za seminář: převodem na účet před konáním semináře propozice k platbě zašleme po obdržení přihlášky Daňový doklad o úhradě společně s certifikátem Vám bude předán na semináři. Seminář probíhá přímo na míru konkrétnímu Salónu či skupině kosmetiček dle jejich potřeba a požadavků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu juha@psychologiepropraxi.cz nebo na telefonním čísle +420 602 744 677

Více informací
Expediční dovednosti farmaceuta v tržním prostředí
Duben 24, 2018

Termín a místo konání: 10. 12. 2018, PRAHA, 9:00 – 16:00 Co si ze semináře odnesete? Naučíte se poskytovat konzultace tak, aby měla vliv i na ekonomiku lékárny. Seznámíte se s možnostmi poskytování různých typů doporučení pro pacienty. Zvládnete další typy otázek směřující k poradenství. Naučíte se profesionální komunikaci v lékárně s vyvážeností odbornosti, potřeb pacienta  a zájmu lékárny.   Obsah semináře:  1. Expedice a dovednosti farmaceuta v tržním prostředí (verbální, neverbální a profesní dovednosti) Změna filozofie přístupu ke službám a prodeji v pomáhajících profesích Soulad mezi odborností, etickou stránkou práce a ekonomikou v lékárně Psychologie rozhovoru s pacienty (od dispenzačního minima až po poradenství v lékárně)  2. Rozhovor s pacientem (verbální složka komunikace) Tok informací mezi pacientem a farmaceutem Základem verbální komunikace je struktura (využití „komunikačního trychtýře“) Verbální komunikace s pacientem, odmítajícím poradenství Umění verbálně zaujmout pacienta pro poradenskou činnost v lékárně  3. Nácviky jednotlivých forem dotazování se pacienta na diagnózu, příznaky a příčiny nemoci Základní formulace otázek bez motivace k poradenství (uzavřené otázky, alternativní otázky) Formulace otevřených otázek, které poskytnou pacientům i další informace (dispenzační optimum) Další druhy otázek pomáhající rozvíjet vztah mezi pacientem a farmaceutem (nebo eliminovat problémové typy pacientů)  4. Reference a doporučení jako forma ujištění pacienta Význam referencí a doporučení ze strany farmaceuta Emocionální forma sdělení, doporučení a její verbální vyjádření podle přesvědčivosti Doporučení v součinnosti s lékařem Doporučení farmaceuta jako odborníka Doporučení ze strany samotných pacientů Reference neodborná a přesvědčující pacienty  5. Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta – persvaze a speciální techniky verbální komunikace Pojetí „pomáhající profese“ farmaceuta a jeho verbální vybavenost Persvaze jako speciální komunikační dovednost farmaceuta Speciální techniky verbální komunikace farmaceuta  6. Implementace získaných zkušeností do praxe Implementace získaných informací, zkušeností a dovedností do praxe. Tvorba akčního plánu, zavedení „Expedičních dovedností“ do praxe v jednotlivých lékárnách. Cena semináře: 2. 900 Kč Jak se mohu na seminář přihlásit? Pro přihlášení na seminář vyplňte přihlašovací formulář (úplně…

Více informací