Nejbližší semináře

Další semináře
Profesionálna komunikácia pri dispenzácií liečiv a doplnkov stravy
Únor 13, 2018

Termín a místo konání semináře: 23. 3. 2018, Bratislava, hotel SeT (http://www.hotelset.sk/-kontakt)  Co si ze semináře odnesete? Komplexní představu o tom, jaké prvky má naplňovat kvalitní  odborná expedice. Jak využívat komunikační dovednosti v lékárně efektivně. Znalost etických zásad expedice. Aplikace dispenzačního minima a maxima v lékárenské praxi. Obsah semináře: 1. Profesionalita expedície z pohľadu farmaceuta, pacienta a psychológa – pohľad na zmeny vo farmácii za posledné roky – očakávania pacientov dnes – vplyv zmien na komunikáciu s pacientmi – pohľad na expedície zo strany pacienta (výsledky Mystery shopov) 2. Štruktúra komunikácie s pacientom – komunikačný lievik /metodika/ – aktívny prístup, načúvanie, dopytovanie – úžitok a dispenzačné minimum 3. Dispenzačné minimum a úžitok pre pacienta Umenie komunikovať odborné oznámenia tak, aby im pacient rozumel, predovšetkým s ohľadom na zdravotný stav, na vek apod. Úžitok je označenie toho, čo pacient očakáva od prípravku (liečba, prevencia, podpora zdravia, nákup hračky apod..) 4. Nácvikové situácie v jednotlivých diagnózach – nácviky a ukážky v diagnóze č. 1. „Dolná dyspepsia“ – nácviky u Dg. 2. „Pacient chce konkrétny produkt (Čierne uhlie)“ – nácviky u Dg. 3. „Pacient chce konkrétny produkt – Ibalgin“, vysoký vek – nácviky u Dg. 4. „Pacient chce poradiť – niečo na krk“ – nácviky u Dg. 5. „Pacient chce ACC na kašeľ“ – dispenzačné minimum – nácviky u Dg. 6. „Pacientka chce 2 x Paralen“ 5. Motivačný záver expedície, lojalita a dôvera pacientov – pomáhajúca profesia je predurčená pre stabilizáciu určitého počtu pacientov (20%) – spôsob komunikácie a uzavretie rozhovoru s pacientom predurčuje jeho spokojnosť a opakovanú návštevu – placebo efekt u všetkých diagnóz plošne a u konkrétnych špeciálne – ako ukončiť rozhovor pozitívne a motívovo 6. Implementácia získaných zručností do praxe – metodika aplikácie získaných poznatkov a zručností do praxe – použitie efektívnej komunikácie, dispenzačnej práce tak, aby celkový prejav bol…

Více informací
Psychologie prodeje a Cross-selling v kosmetickém salónu
Únor 13, 2018

19. dubna 2018 se v Prostějově koná seminář, který se zaměřuje na psychologii a strategii prodeje. Stejně jako všechny naše semináře i tento je interaktivní a tak si vše na semináři můžete rovnou sami vyzkoušet. Obsah semináře: 1. Standardy pro práci s klienty kosmetických salónů Standardy domluvy první návštěvy Standard úvodního seznámení se službami kosmetického salónu Proces standardního ošetření Standard při poradenství a doporučení, závěr návštěvy 2. Psychologie prodeje Pyramidy prodeje a práce s důvěrou klientů Jakou cenu jsou ochotni klienti zaplatit za služby? Sebevědomí a profesionality kosmetičky Odhad a typologie klientů kosmetických salonů 3. Poradenství a Cross-selling v praxi kosmetičky Typy poradenství podle očekávání klientů Co je Cross-selling? Marketingové pojetí Cross-sellingu Odborný Cross-selling v kosmetickém salónu 4. Použití získaných dovedností v praxi Termíny a místa konání: 19. 4. 2018 od 9:00 hodin Semináře budou probíhat v Prostějově, Školící centrum Moniky Koudelkové Cena semináře: 2700 Kč (99 EUR) Platba za seminář: Předem převodem na účet (číslo účtu a VS Vám bude sděleno po odeslání přihlášky) Přihláška na seminář: Načítání…

Více informací
Typologie klientů v kosmetické praxi
Únor 12, 2018

24. května se v Prostějově koná seminář, na kterém se tentokrát podrobněji zaměříme na klienty/ky kosmetických služeb, seznámíme se s typologií podle temperamentu a naučíme se principům komunikace a zvládání námitek podle této typologie. Obsah semináře: 1. Jak komunikovat s klienty podle typologie osobnosti? Význam a smysl typologie osobnosti v kosmetické praxi Typologie podle temperamentu osobnosti (cholerik, sangvinik a další) Praktická typologie osobnosti podle situačního chování (Transakční analýza) Komunikační strategie podle určitého typu osobnosti 2. Standardní a problémové situace v komunikaci s klienty Standardní postupy při ošetření (odborné a komunikační) Vznik problémové situace z pohledu psychologa (vědomé a nevědomé podněty) Průběh a eliminace nejčastějších problémových situací v salónu Praktické ukázky a návody pro optimální řešení 3. Námitky a jejich řešení v kosmetické praxi Co je námitka a jak na ni reagovat? Pravé a nepravé námitky Způsoby a metody řešení námitek s klienty Seznam nejčastěji užívaných námitek v kosmetické praxi Jak otočit námitku do prodejní argumentace? Termíny a místa konání: 24. 5. 2018 od 9:00 hodin Semináře budou probíhat v Prostějově, Školící centrum Moniky Koudelkové Cena semináře: 2700 Kč (99 EUR) Platba za seminář: Předem převodem na účet (číslo účtu a VS Vám bude sděleno po odeslání přihlášky) Přihláška na seminář: Načítání…

Více informací